• by Kateřina Frousová
 • 15. 8. 2022
  Nově je pro naše pacienty k dispozici psychoterapeutka a psycholožka
  Mgr. Tereza Lankocz Carbolová.

  CO NABÍZÍM A VČEM SPOČÍVÁ PŘÍSTUP MÉ PRÁCE?

  Jedná se o komplexní péči o Vaše DUŠEVNO a TĚLESNO.

  Obě tyto naše části nahlížím jako rovnocenně důležité, vzájemně se úzce ovlivňující, kdy stav jedné složky se vždy odráží v té druhé (tělesný stav v psychice a psychický v těle). Pak péče o tělo i duševní zdraví/psychiku jsou stejně důležité. 

  Za velmi důležité považuji to, v čem žijeme, jakou kvalitu mají naše vztahy, atmosféra v naší rodině, přístup k sobě, partnerovi, k našim dětem apod.

  V centru nabízím tyto služby (více o konkrétních po rozkliknutí v nabídce menu):

  • Psychoterapie – individuální, párová, rodinná. Podpora při vládání náročných životní situací. Osobní a párový rozvoj.
  • Vedení v oblasti výchovy, tvorby rodinné atmosféry, vztahů. Být rodičem je jedna z nejkrásnějších, avšak zároveň nejnáročnějších činností, na kterou neexistuje žádná škola. Přitom rozvíjení rodičovských, vztahových a  životních kompetencí, budování zdravé sebeúcty u nás samotných i u našich potomků, by si zasloužilo v našich životech primární místo. Co je důležitějšího než se „učit žít“, osvojit si „dovednosti pro život“, vytváření si zdravých vztahů k sobě, lidem a ke světu? To je snad to nejdůležitější pro spokojený a vyrovnaný život.
  • Screeningové vyšetření zralosti předškolního dítěte – zjištění úrovně rozvoje dílčích specifických funkcí a dovedností potřebných pro úspěšný start ve škole a zvládání školních dovedností včetně následných doporučení, jak s dítětem pracovat – pro možnost včasné intervence.
  • Rozvojové programy pro děti:
   • Stimulační rozvojový program pro předškoláky a děti po odkladu školní docházky
   • Program rozvoje pozornosti a paměti pro děti mladšího školního věku (8 až 12 let)
  • Masáže (nejen Ajurvédské). Péče o naši tělesnou schránku, odpočinek, uvolnění. Dle individuálních potřeb Vašeho těla.
  • Poradna Ajurvédy. Podpora zdraví – byliny, reflexní marmová terapie, nácvik relaxačních a uvolňovacích technik, poradenství v oblasti výživy.

  Objednávky předem telefonicky nebo emailem:

  Tel: 776 504 622, E-mail: centrum.kalokagathia@gmail.com