Odborný tým složený z rehabilitačních lékařů, lékařů se specializací v oboru neurologie a erudovaných fyzioterapeutů se podílí na komplexní léčbě pohybového aparátu s individuálním přístupem ke každému klientovi našeho Zdravotnického zařízení. Terapie je tedy doslova šitá na míru pro každého pacienta ať už se jedná o dospělého nebo o dítě. Využíváme tradiční i moderní terapeutické postupy. Naše zdravotnické zařízení je vybaveno nejmodernějšími přístroji pro elektroterapii, magnetoterapii, terapii ultrazvukem, vodoléčbu atd.

Kineziologický rozbor stojí na počátku každého vyšetření fyzioterapeuta. Na základě souboru speciálních vyšetřovacích metod se stanoví diagnóza a následný plán rehabilitace.

Obsahem tohoto vstupního vyšetření je nejprve vedený rozhovor s pacientem zaměřený na tyto otázky:

 • Aktuální zdravotní potíže pohybového aparátu
 • Prodělané úrazy, zlomeniny, operace, onemocnění
 • Vliv pracovního prostředí a charakteru práce na pohybový aparát
 • Aktivní trávení volného času
 • Psychická pohoda

Následuje vyšetření svalového a kloubního aparátu, který uzavírá kineziologické vyšetření a vede k samotné terapii.

Individuální LTV (léčebná tělesná výchova) je komplex rehabilitačních přístupů a postupů směřujících k obnovení hybných a funkčních schopností organismu. Provádí ji specialisté v oboru fyzioterapie na individuálních cvičebnách dle předpisu lékaře. Zahrnuje například nácvik uvolňujících manévrů, stabilizaci svalového korzetu trupu, úpravu pohybových stereotypů, senzomotoriku a další.

Postup a vlastní provedení je samozřejmě individuální podle aktuálních obtíží klienta.

Hlavní snahou fyzioterapie je minimalizovat bolest, zlepšit kloubní pohyblivost a svalové napětí, upravit pohybovou dynamiku a obecně vysvětlit klientovi nejvhodnější cviky a úpravu životních návyků.

Funkci a dysfunkci měkkých tkání je důležité diagnostikovat a léčit.

Techniky měkkých tkání je ošetření zaměřené na svalové úpony, svalové fascie, šlachy, podkoží a kůži. Slouží také k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách a také k celkovému uvolnění. Nervová zakončení a receptory (čidla) v kůži, podkoží a šlachách přenášejí po mechanickém podráždění impulsy reflexním obloukem do vnitřních orgánů v daném segmentu, čímž se dají reflexní cestou ovlivnit porušené funkce těchto orgánů. Vzruchy přenesené nervovými drahami do mozku mají pozitivní vliv i na psychiku, čímž se vysvětluje celkový zklidňující účinek.

Doporučujeme po terapii použít elektroléčbu a případně aplikovat kineziotape k urychlení odstranění bolesti.

Indikace:

 • funkční bolesti pohybové soustavy- přetížení, vadné držení těla
 • blokády páteře, žeber, periferních kloubů
 • zvýšené napětí měkkých tkání
 • poúrazové a pooperační změny měkkých tkání
 • ošetření jizev

Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné, posunlivé. Porucha funkce měkkých tkání se projevuje odporem proti protažení nebo posouvání těchto tkání. Funkční porucha měkkých tkání často narušuje pohyb a přitom působí bolest. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilnutí tkání k sobě. To vede ke vzniku lokálních zatvrdlin, tzv. spoušťových bodů (trigger point), které vyvolávají napětí a bolest. Trigger point je bod se zvýšenou citlivostí a dráždivostí v tuhém svalovém snopečku, který je bolestivý na tlak a z něhož lze vyvolávat charakteristickou přenesenou bolest i vegetativní příznaky. Cílem manipulace měkkých tkání je normalizace jejich elastičnosti a pohyblivosti navzájem a proti jiným strukturám. Techniky měkkých tkání jsou prováděny rukama fyzioterapeuta. Při terapii pacient cítí nejčastěji teplo nebo píchání jako jehličky. Postupuje se z povrchových do hlubších vrstev. Do technik měkkých tkání patří také ošetření jizev. Jizvy bývají uloženy v měkkých tkáních a často prochází všemi jejich vrstvami. Pokud se rána správně hojí, všechny vrstvy jizvy se protahují a vzájemně volně posouvají jako okolní měkké tkáně. Pokud se však dobře nehojí, tvoří se adheze a v oblasti jizvy dochází k poruše měkkých tkání. Takové jizvy označujeme jako aktivní. Aktivní jizvy mohou často být skrytou příčinou mnoha obtíží, můžeme pak nalézt charakteristické změny v kůži, podkoží, v hlubokých vrstvách nad kostí a také v břišní dutině, jako rezistenci nebo patologickou bariéru a bolestivost. Jizva se stává výrazně patogenní změnou v oblasti měkkých tkání a narušuje harmonickou pohyblivost těchto tkání vůči svalům a kloubům.

Mobilizace páteře, periferních kloubů a žeber postupně uvede kloub do správné polohy nenásilnou metodou (na rozdíl od manipulace, kdy se jedná o prudkou jednorázovou akci), čímž se podpoří zvýšení jeho hybnosti. Nejčastěji jsou mobilizovány klouby s omezeným rozsahem pohyblivosti, tzv. funkční blokádou.

Mobilizace má za cíl odstranit dlouhodobé bolesti na hrudi, bolesti hlavy, šíje, zad, horních končetin, hlavy, dechové potíže, závratě, pocity na omdlení, nauzeu (nucení na zvracení) parestézii, tachykardii, anxiozu (úzkost) atd.

V současné době si stále více lidí stěžuje na bolesti v zádech a nosných kloubech. Jednou z hlavních příčin vzniku bolestí je změněný způsob našeho života, který vede ke stavu tzv. akinetické nemoci. Jedná se o systém příznaků, které vznikají z nedostatku pohybu a které se projevují celkovým svalovým oslabením. Akinetická nemoc se vyznačuje omezením pohybové aktivity, což vede ke snížení funkce svalového systému, který pak nedostatečně ovlivňuje celý metabolismus. Pohybová „chudost“ způsobuje nerovnoměrné zatížení kloubního a svalového systému. Nízkou pohybovou aktivitou a pohybovou chudostí přichází do centrálního nervového systému (mozku) nedostatek informací, což se spolu s dalšími faktory podílí na vzniku chybných stereotypů a svalových dysbalancí.

Je léčebný zákrok na povrchu těla aplikovaný v místě druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn. Technika této reflexní masáže vychází z poznatků o změně kožní citlivosti při onemocnění v útrobách. Místem zásahu tudíž není primární nemocná tkáň nebo ústrojí. Reflexní masáž se liší od klasické technikou hmatů a místy aplikace.

Tuto proceduru provádějí odborní pracovníci – fyzioterapeuti bez lékařského dozoru. Tito odborníci  rozpoznají poruchy reflexně přenesené na lokality odlišné od místa vzniku v podkoží a ve svalech.

Manuální lymfatická masáž je speciální hmatová technika, která podporuje odtok nadbytečné lymfy ze tkání, respektuje směr lymfy a směřuje do krajiny otokem nepostižené. Hmaty jsou charakteristické svou jemností a něžností, tlak musí být malý, aby nezpůsoboval zvýšenou filtraci.

Důležité je včasné zahájení terapie. Cílem celé léčby je napomoci vstřebávání a transportu lymfy.

Indikace lymfatické masáže:

 • léčba lymfedému a otoků končetin vč. léčby lymfedému po onkologické léčbě
 • léčba otoků spojených s chronickou žilní insuficiencí
 • léčba poúrazových a pooperačních otoků k rychlejší rekonvalescenci
 • analgetický účinek
 • vede ke snížení svalových spazmů a tím i k ústupu bolesti
 • slouží k odvodu lymfy, krve a tekutin z distálních partií, napomáhá odvodu zplodin látkové výměny a tím napomáhá k regeneraci a detoxikaci
 • prevence vzniku křečových žil

Přístrojová lymfodrenáž doplňuje manuální a může ji do jisté míry simulovat. Kompresní nohavice, do kterých je pacient oblečen, působí postupné stlačování končetin od periferie k centru a vytváří tak tlakovou vlnu. Tato tlaková vlna vypuzuje z končetiny žilní krev a lymfu, zmenšuje objem mezibuněčné tekutiny, stlačením svalů dochází k vyprázdnění jejich hlubokých žil, tím se zmenšuje otok i tlak v periferních tkáních, podporuje se tak cirkulace. Komprese působí zároveň jako prevence vzniku trombóz. Důležitým předpokladem léčby je důsledná zevní komprese nošením zdravotních punčoch, návleků či bandážováním. Vhodná a důsledná komprese může zabránit vzniku a rozvoji lymfatického otoku, zlepšuje se stav žilní pumpy.

Terapie, využívající různé druhy elektrických proudů, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů nebo je naopak posilují. Působí proti bolesti a zánětu.

Elektroterapie je vhodná při onemocněních pohybového aparátu, zejména u chronických a degenerativních onemocnění, u pooperačních stavů, úrazových stavů, při chronických gynekologických a urologických zánětech, při onemocněních trávicího a dýchacího ústrojí, u kožních onemocnění a dalších. Nejvhodnější formu elektroléčby určí lékař po předchozím vyšetření.

INTERFERENČNÍ PROUDY
Tato metoda využívá aplikace proudu prostřednictvím elektrod. Léčba je založena na principu interference dvou středně frekvenčních proudů přímo ve tkáni. Léčba ovlivňuje prokrvení postižené oblasti, zlepšuje výživu oblasti, způsobuje relaxaci svalů a zmenšuje bolest. Působí přímo na svaly, nervy a ovlivňuje látkovou výměnu buněk. Indikací jsou hlavně chronické zánětlivé a degenerativní nemoci pohybového aparátu, onemocnění svalů, šlach a tíhových váčků, zlomeniny a další onemocnění kostí, zhmožděniny, vymknutí kloubů, artrózy, spondylózy, Bechtěrevova nemoc, bolesti páteře, neuralgie, neuritidy, cévní choroby, gynekologické záněty, břišní srůsty, astma a řada dalších.

TRÄBERTOVY PROUDY
Nízkofrekvenční pulzní proudy, které mají výrazný analgetický účinek, používají se po úrazech, při bolestech páteře, jsou vhodné u degenerativních onemocnění malých i velkých kloubů, při chronických zánětlivých revmatických chorobách postihujících klouby, k mírnění nervových a svalových bolestí.

GALVANIZACE
Galvanizace je léčebné využití stejnosměrného proudu, tj. galvanického proudu se stálou intenzitou. Ve tkáních dochází ke zvýšení místního metabolismu v kůži, podkoží a dalších tkáních, překrvení dané oblasti se zvýšením kapilární propustnosti, mobilizaci otoků, výronů a zánětlivých výpotků s urychlením jejich vstřebávání, odplavování zplodin látkové výměny, povzbuzení normálních regulačních a reparačních mechanismů, potlačení bolesti, snížení svalového napětí. Nejčastěji je využívána v léčbě poúrazových stavů s místním tkáňovým šokem, zánětů vazivových tkání pohybového ústrojí, zánětů vazů, šlachových úponů (entezopatie), šlachových pochev, fascií, kloubních pouzder, neuralgie (včetně neuralgie po pásovém oparu), neuritidy (záněty nervů), myalgie (bolesti svalů), kořenového syndromu, poruchách prokrvení (Raynaudova nemoc, akrocyanóza), artrózy, Sudeckův syndrom a další.

IONTOFORÉZA
Iontoforéza je elektroléčebná metoda, která umožňuje elektrolytickým účinkem galvanického proudu vpravit do povrchových vrstev kůže nebo sliznic léčivé látky. Ty pak působí přímo v místě podle svých specifických účinků. Využívá se např. při alergických projevech (lokalizovaná kopřivka), k léčbě kožních jizev, včetně keloidních (vystouplá jizva), při chronických degenerativních kloubních procesech, neuralgiích a kořenových bolestech, bolestech svalů, lymfatickém otoku a dalších.

Základem léčebného ultrazvuku je mechanické vlnění a tvorba tepla hluboko v tkáních, při jehož aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Vlivem ultrazvuku dochází k lepšímu prokrvení a k mikromasáži tkání.

Fyziologické účinky: analgetický (zmírnění bolesti), antiedematózní (redukce otoků), protizánětlivý, resorpční (zlepšení vstřebávání léčebné látky), hyperemizační (zlepšení prokrvení), myorelaxační (zlepšení svalového uvolnění), zlepšení metabolismu.

Protože aplikace ultrazvuku značně prokrvuje tkáně, nedoporučuje se při raných stádiích svalových ruptur a hematomu. Nicméně v další léčbě již vhodná je. Dále není vhodná pro osoby akutně a závažně nemocné, s kardiostimulátorem a těhotné.

V rehabilitaci se úspěšně používá při léčbě artróz a svalových kontraktur.

Jedná se o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulzující magnetické pole o nízké frekvenci. Zmenšuje či úplně odstraňuje bolest. Pulzní magnetické pole totiž ovlivňuje především silná nervová vlákna a omezuje přenos bolestivých vjemů z nervových zakončení do centrální nervové soustavy. Navozuje rozšíření krevních cév v aplikované oblasti během několika minut. Při opakovaných aplikacích se léčebný efekt urychluje a prodlužuje. V důsledku rozšíření cév stoupá v léčené oblasti teplota až o 1°C.

Má protizánětlivý efekt a to jak u akutních, tak i u chronických zánětů. Zmenšuje otoky a má hojivý efekt. Vlivem pulzního magnetického pole dochází k rychlejšímu hojení kostních zlomenin a otevřených poranění kůže a podkoží. Podporuje látkovou výměnu a zlepšuje detoxikační procesy v organismu.

Svým pojetím je tato terapie zcela unikátní a zatím veškeré pokusy o jeho zkopírování byly neúspěšné. Jedná se tedy o zcela nenávykovou, bezpečnou a velice účinnou metodu, která slouží ke zmírňování následků chorob a bolestí stejně jako k regeneraci těla a prevenci stárnutí.

Účinky:

 • vasodilatační, protizánětlivé, analgetické, antispastické, regenerační, antiedemické a sedativní
 • působí normalizačně na buněčné membrány, dále pozitivně ovlivňuje enzymovou aktivitu a oxydoreduktivní procesy, stimuluje výživu, růst buněk a zvyšuje tělesnou regeneraci
 • magnetoterapie napomáhá procesům homeostáze v živých organismech

Indikace:

 • postižení pohybového aparátu, hlavní indikační oblast
 • degenerativní onemocnění páteře a kloubů hlavně nosných, kyčelních a kolenních
 • revmatická onemocnění kloubů i měkkých tkání, jako fibromyalgický syndrom, M. Bechtěrev.
 • u osteoporózy hlavně zmírnění bolestí, regenerace kostní tkáně
 • stavy po traumatech, zlomeninách kostí, prodloužené hojení kostí, prevenci pseudoartros, stavy po osteosyntésách a umělých náhradách kloubů
 • poranění měkkých tkání, distorze kloubní, hematomy, popáleniny, dekubity, špatně se hojící jizvy
 • neurologická onemocnění degenerativní a také např. roztroušená sklerosa

Kontraindikací je pouze kariostimulátor (kovové implantáty nejsou překážkou) a těhotenství

Aplikátor bodový S

Bodový aplikátor S se využívá především na obličejovou část. Použití pro reflexní sestavy je plně konkurenční jak klasické akupunktuře, tak tlakové bodové masáži, elektropunktuře nebo působení laser terapie. Aplikace jsou naprosto bezpečné, nehrozí poranění, infekce ani krvácení, a není třeba dodržovat omezení jako např. při laserové terapii – brýle, apod. Aplikátor je určený především pro laické použití a použití při domácí léčbě.

 Účinky:

 • Vasodilatační, protizánětlivé, analgetické, antispastické, regenerační, antiedemické a sedativní.
 • Působí normalizačně na buněčné membrány, dále pozitivně ovlivňuje enzymovou aktivitu a oxydoreduktivní procesy, stimuluje výživu, růst buněk a zvyšuje tělesnou regeneraci.
 • Magnetoterapie napomáhá procesům homeostáze v živých organismech.

Indikace:

 • Postižení pohybového aparátu.
 • Degenerativní onemocnění páteře a kloubů, lokální ošetření měkkých tkání a šlach.
 • Revmatická onemocnění kloubů i měkkých tkání, jako fibromyalgický syndrom, M. Bechtěrev.
 • U osteoporózy hlavně zmírnění bolestí, regenerace kostní tkáně.
 • Stavy po traumatech, zlomeninách kostí, prodloužené hojení kostí, prevenci pseudoartros, stavy po osteosyntésách, umělých náhradách kloubů, tkání, distorze kloubní a hematomy.

Magnetoterapii za pomocí přístroje Viofor JPS Vám v našem  zdravotnickém zařízení Nerest s.r.o. provedou zkušení odborníci. Jestliže budete chtít vědět ohledně této metody léčby více, tak nás neváhejte kontaktovat v našem zařízení Nerest s.r.o.

Elektroterapeutický přístroj Rebox-Physio je konstruován pro léčbu a diagnostiku bolesti a imobility založenou na neinvazivní transkutánní aplikaci specifických elektrických proudů.

Terapie Reboxem je efektivní hlavně v těchto případech:

 • muskuloskeletální potíže
 • léčba akutní a chronické bolesti
 • bolest zad
 • bolest kloubů
 • poúrazová a pooperační bolest
 • akutní svalové přetížení
 • dna
 • otoky
 • hojící procesy
 • pooperační jizvy
 • neurologické komplikace (stavy po cévní mozkové příhodě a další)

Rebox se využívá ve zdravotnictví a to v oblasti rehabilitace, ortopedie, neurologie, ale i ve sportovních klubech pro urychlení regenerace po výkonu. Je vyroben v souladu se současnými normami pro zdravotnické přístroje.

Terapie Reboxem není vhodná v případě poranění kůže v místě aplikace, při těhotenství, horečnatých stavech a pro osoby s kardiostimulátorem.

Transkraniální stimulace
TEIS je nová česká léčebná metoda vyvinuta firmou Rebox Therapy s.r.o. Je založená na transkraniální stimulaci Reboxem. TEIS je v současné době metodou ojedinělou na poli neurorehabilitace – iktus, Parkinsonova choroba a další.

Fototerapie je moderní léčebná metoda, která využívá ten nejpřirozenější zdroj energie – světlo, která se v medicíně začíná prosazovat teprve v posledních letech. Jedná se o klinicky prověřenou léčebnou metodu, u níž nebyly zjištěny žádné negativní vedlejší účinky. Studie provedené v mnoha nemocnicích a klinikách potvrzují, že světelná terapie BIOPTRON je účinná, bezpečná a jednoduše aplikovatelná pří léčbě dospělých i dětí.

Světelné záření bioptron má prokázatelně biostimulační efekt (samozřejmostí je odfiltrování škodlivého UV záření). To znamená, že buňka, na kterou takové světlo bioptronové lampy intenzivně působí, zvýší svou přirozenou aktivitu a tak začne lépe vykonávat svou úlohu v organismu. Tato terapie má také protizánětlivý efekt a silné analgetické účinky vedoucí k rychlé a dlouhotrvající úlevě od bolesti.

V nabídce máme bioptronovou lampu Zepter a Biostimul.

Bioptronová lampa léčí:

 • bolesti páteře
 • artrózy kloubů
 • poranění pohybového aparátu
 • revmatismus
 • úponové bolesti svalů a šlach
 • ostruhy patní kosti

Již ve starověkých dobách lidé znali příznivé účinky ledu a sněhu. Účinná a moderní léčebná metoda byla vyvinutá dle požadavků zákazníku, aby vyhověla jejich individuálním potřebám.

V současnosti jde o nejsofistikovanější kryoterapii, která používá extrémně chladný vzduch pro optimální léčbu otoku a bolesti. Vzduch s pokojovou teplotou se ochladí až na -30°C a jeho lehká regulace umožňuje přesnou a individuální terapii.

V našem zdravotnickém zařízení probíhá kryoterapie přístrojem CRYO 6  a jako nástupce celosvětově uznávaného Cryo 5 v sobě integruje nejnovější high-tech inovace a konstrukční prvky založené na mnohaletých zkušenostech, které ulehčují a zkvalitňují jeho každodenní používání.

Indikace:

 • akutní a chronická onemocnění pohybového aparátu
 • pooperační a poúrazové stavy
 • akutního lumboischiadický syndromu
 • zánětlivé revmatické onemocnění
 • entezopatie

Výhodou lokální kryoterapie je možnost zacílit chlad přímo na postižené místo.

Čtyřkomorová galvanizace je metoda, která spojuje účinky galvanického (stejnosměrného) proudu s účinkem teplé vody. Tato procedura má účinek dráždivý, nebo povzbuzující a to podle způsobu zapojení.

Indikace:

 • poruchy inervace
 • poruchy prokrvení
 • akutní poúrazové stavy
 • revmatologické indikace
 • neuritidy, neuralgie, neuropatie, vasoneurosy, křeče lýtkového svalstva

Kontraindikace:

 • kožní defekty
 • zánětlivé poškození kůže
 • kovové předměty

Jedná se o částečnou lázeň pro horní či dolní končetiny. Lázeň zvyšuje prokrvení končetin, místní metabolismus a současně aktivuje kožní receptory.

Indikace: stavy po operacích nebo úrazech pohybového systému, svalové atrofie, periferní parézy, stavy po poliomyelitidě, trofické změny končetin.

Podvodní masáž celého těla probíhá ve vodě teplé cca 35 – 38°C. Pomocí trysky směruje proud vody na jednotlivé masírované části (horní a dolní končetiny, záda). Komplexní účinek díky kombinaci tepla, koupele, masáže a pohybu ve vodním prostředí: svalové uvolnění, zlepšení prokrvení kůže a podkoží, stimulace lymfatického systému, zlepšení kloubní pohyblivosti a zároveň zmírnění bolestí pohybového systému. Příznivé ovlivnění bolestí páteře a kloubů, zvýšeného svalového napětí. Podvodní masáž přináší celkové uvolnění a zlepšení kloubní pohyblivosti. Podvodní masáž není vhodná pro osoby závažně a akutně nemocné.

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí. Tento koncept vypracoval Prof. Pavel Kolář na základě principů vývoje centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života dítěte. Jedním ze základů této koncepce je fakt, že vývoj naší postury je zásadně spojen s vývojem naší anatomie a dokonce ji do značné míry podmiňuje – tedy, že „funkce tvoří orgán“.

Velmi důležité pro samotné pochopení principu Dynamické neuromuskulární stabilizace je vysvětlení pojmu „postura“. Posturou je bráno aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil (nejčastěji v tomto směru je síla tíhová). Postura je často používána pouze ve smyslu stoje na dvou končetinách nebo sedu, ale tento pojem je výrazně širší a je součástí jakékoli polohy a každého našeho pohybu. Je zde vhodné citovat Magnuse, který řekl, že „Postura doprovází náš pohyb jako stín“.

Princip DNS

Většina dosud používaných posilovacích technik vychází hlavně z anatomického předpokladu, že každý sval má svůj začátek a konec. Principem posilování je pak kontrakce svalu ve směru od začátku svalu k jeho konci. Tento princip je využit i při sestrojování velké většiny posilovacích strojů, které běžně v posilovnách nacházíme. V rehabilitaci byl v tomto smyslu sepsán „Svalový test“, na základě kterého se dříve vyšetřila svalová síla a podle výsledku testu se sval posiloval. Bylo však již mnohokrát vědecky dokázáno, že není možné brát v úvahu pouze začátek a konec svalu, ale je důležité vycházet i z jeho začlenění do biomechanických řetězců. Takto musíme uvažovat, i když chceme svaly posílit. Dobrým příkladem je posilování prsních svalů – při posilování těchto svalů nikdy nedochází pouze k samotnému zapojení prsních svalů, ale vždy se aktivují i svaly zádové, břišní svaly, bránice, pánevní dno atd. Toto řetězení je automatické a jen málo lidí ho ovládá volním způsobem.
Často se také u lidí vyšetřených pomocí prostých svalových testů prokáže, že je např. v prsních svalech vysoká síla, ale už se neprokáže, že celkové zapojení prsního svalu do stabilizační funkce je nedostatečné a sval v této funkci výrazně selhává. Toto nefunkční stereotypní přetěžování svalu či svalové skupiny je jednou z významných příčin hybných poruch, které přecházejí v bolestivé syndromy pohybového aparátu. Základní ochranou měkkých tkání a skeletu před chronickým přetěžováním je zajištění pohybu v centrovaném postavení kloubu. Důležitá je rovnováha mezi svaly v celém biomechanickém řetězci.

Terapie dle DNS

Jedním z hlavních cílů terapie dle DNS je ovlivnit volní kontrolu automatické posturální funkce svalů, která je pro člověka velmi obtížná, avšak pro správné fungování pohybového aparátu zásadní. Poté, co se podaří tuto souhru stabilizačních svalů obnovit, se ji snažíme zařadit do běžných denních a sportovních činností.

V terapii jsou využívány základní obecné principy, které vycházejí z programů zrajících v průběhu
posturálního vývoje člověka a jeho centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života. Cvičení vždy začíná ovlivněním a začleněním trupové stabilizace, neboli tak často zmiňovaného pojmu hlubokého stabilizačního systému páteře (dále HSSP). Správná aktivace HSSP je základním předpokladem pro kvalitní funkci končetin. Již mnohokrát bylo prokázáno, že aktivace bránice, pánevního dna, břišních a zádových svalů (tedy HSSP) předchází a je zásadní pro pohybovou aktivitu horních a dolních končetin. Hrudní koš, břicho, pletencové oblasti a samozřejmě páteř tvoří pevný rám, který je podmínkou pro všechny pohybové činnosti. Pokud není trupová stabilizace optimálně zapojována, není vytvořena kvalitní opora pro provedení pohybů v končetinách, dochází k přetěžování páteře a kloubů a je jen otázkou času, kdy dojde ke vzniku obtíží funkčních a později i strukturálních (osteofyty, artrotické změny, výhřezy plotének a jiné).

Při samotném cvičení je velmi důležité uvědomit si, že zpevnění jednoho segmentu není nikdy vázáno pouze na svaly příslušného úseku, ale že vždy dochází ke globální svalové souhře. Každý pohyb v jednotlivém segmentu se promítá do úponově provázaných oblastí a tím do celého těla. Cílem terapie je dosáhnout rovnoměrného optimálního svalového zapojení, tak aby bylo celkové zatížení kloubů minimální.

Pro které diagnózy se metoda DNS nejčastěji užívá:

 • Vadné držení těla
 • Plochonoží
 • Idiopatická skolióza
 • Bolesti zad
 • Zhoršená koordinace pohybů
 • Úponové bolesti v oblasti kloubů – tenisový/oštěpařský loket, bolesti v oblasti ramenního kloubu, bolesti u lopatek, skokanské koleno, iliotibiální syndrom (běžecké koleno), bolesti v oblasti kyčelních kloubů a další
 • Prevence úrazů

Pro koho je cvičení dle metody DNS vhodné:

 • pro ty, kteří trpí jednou či více z výše uvedených obtíží
 • pro ty, kteří cítí určitý diskomfort v oblasti pohybového aparátu
 • pro sportovce, kteří chtějí zvýšit svou přesnost a sportovní výkonnost
 • pro děti, které začínají se sportovní aktivitou
 • pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na svém zdraví

V našem zdravotnickém zařízení Nerest s.r.o. se zabýváme rovněž Brüggerovou metodou. Švýcarský neurolog a psychiatr Alois Brügger se dále začal zabývat funkčními problémy pohybového aparátu. Vyvinul vlastní koncepci diagnostiky i terapie. Zaměřil se na úlohu bolesti při pohybu. Vycházel z poznatku, že nociceptivní, tj. bolestivé dráždění vede ke změně pohybu i držení těla. Toto podprahovou bolestí pozměněné držení těla se stává neekonomické a přetrvává po delší dobu, vede k poškození tkáně.

Při diagnostice a následné terapii se soustřeďoval na podrobnou anamnézu a celkový náhled na pacienta a jeho problémy. Snažil se eliminovat dráždivé prvky z celého je ho života (od nevhodného oblečení po životní styl) a tím skutečně odstranit příčiny funkčních poruch a bolestí pohybového aparátu. Volil pasivní i aktivní terapeutické postupy, využíval i fyzikální terapii a pracoval na držení těla a na korekčním cvičení s Thera Bandem.

Důležitou součástí je poradenství v oblasti ergonomie (vhodné polohy v práci) a využití různých kompenzačních pomůcek (např. klíny, overbally, podložky, válce atd.).

Zahrnuje v sobě ošetření měkkých tkáni horkou rolkou, cvičení s pružnými gumami-thera bandy, korekci sedu, stoje a praktický nácvik školy zad.

Metoda Ludmily Mojžíšové je originální léčebná metoda, která může léčit druh neplodnosti způsobený špatným stavem pohybového systému.

Ludmila Mojžíšová v roce 1955 začala působit na FTVS UK v Praze nejprve jako zdravotní sestra, později jako asistentka oddělení. Pomáhala sportovcům, kteří i díky její péči bojovali o rekordy a medaile. Objev úspěšné rehabilitační metody na odstraňování některých druhů ženské i mužské sterility byl jako „vedlejší účinek“ sportovních rehabilitací. Její metoda byla v roce 1991 uznána metodou první volby k léčbě funkční ženské sterility. Při své práci vycházela z toho, že narušenému pohybovému ústrojí je třeba pomoci, aby se organismus dostal zase do rovnováhy. Tvrdila, že neduhy, s nimiž ji lidé navštěvují, jsou velkou měrou důsledkem sedavého zaměstnání a jiných civilizačních vymožeností a s tím souvisejícím nedostatkem pohybu.

Její systém léčby se ukázal být velmi účinným při léčbě všech poruch pohybového systému, především vertebrogenních poruch. S postupem času se k Ludmile Mojžíšové obracelo stále více slavných sportovců, stejně jako herci, umělci, novináři, její přátelé, příbuzní, kolegové a lékaři.

Ženy s vertebrogenními bolesti se začaly ptát Mojžíšové, zdali existuje nějaká souvislost mezi její léčbou a neplodností nebo menstruační bolestí. Ptaly se proto, že jakmile vertebrogenní bolesti zmizely, ženy často otěhotněly, dokonce i po mnoha letech jiné předchozí léčby, nebo je přestala trápit bolestivá menstruace.

Mojžíšová se obrátila na gynekologa MUDr. Evžena Čecha o pomoc a on jí začal posílat své pacientky s problémy s neplodností. Tímto empirickým způsobem Mojžíšová zjistila, že její metoda byla také schopna léčit některé druhy gynekologických potíží.

Tato metoda je založena na principu, že existují reflexní vztahy mezi páteří a vnitřními orgány. Dojde-li k dysfunkci páteře, dochází také k dysfunkci odpovídajícího vnitřního orgánu a obráceně. Dlouhodobé a nadměrné podráždění z nervových vláken způsobuje nadměrné zvýšení spazmu ve svalech kolem páteře a svalů pánevního dna. Taková situace může nastat také v důsledku zranění, opakovaných malých traumat, zánětlivých procesů v oblasti pánve, změn v konfiguraci obratlových těl a prostřednictvím civilizačních chorob.

Metoda dle Mojžíšové je reflexivní metoda, která využívá mobilizace, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby, masáže a tepelné procedury. Léčba se zaměřuje na páteř, pánev a svaly celého těla. Součástí této metody je aktivní zapojení pacienta nebo léčeného páru do spolupráce na rozvoji správného svalového korzetu.

Bohužel v dnešní době často dochází k chybnému nahlížení na terapii dle Ludmily Mojžíšové pouze jako na sestavu několika cviků. Tyto cviky poté bývají často indikovány při funkční sterilitě se slovy: „cvičte si cviky dle Mojžíšové a uvidíme, zda Vám to nepomůže k otěhotnění“. Sestava cviků je určitě v terapii důležitá, nicméně patří spíše do autoterapie. Tedy jsou dávány klientkám ke cvičení na doma tak, aby se udržel nově navozený stav pohybového aparátu i po samotné fyzioterapii. Komplexní terapie dle Mojžíšové se zaměřuje na páteř, pánev a svaly trupu. Při terapii se využívají hlavně mobilizace, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby a tepelné procedury. Klientka po provedené individuální terapii dostává na doma některé cviky dle Mojžíšové, podle toho, kterou část páteře chceme těmito cviky ovlivnit.

Mobilizace a následné cvičení jsou vnímány většinou pacientů jako příjemné. Léčba obvykle trvá 6 měsíců, zásah fyzioterapeuta je zpočátku jednou za týden až čtrnácti dní, později jednou měsíčně. Samozřejmě je třeba cvičit doma pravidelně každý den. Je také vhodné omezit určité činnosti a návyky. Terapie zahrnuje pravidelný pitný režim, udržení správného držení těla a vyvarování se určitým sportovním aktivitám.

Pacientky se zbavují potíží jako je bolestivá menstruace, bolesti hlavy a bolesti zad. Podle statistických údajů pravidelné praktikování této metody vede ke 100% zlepšení ženské inkontinence a 70-80% zlepšení vertebrogenních poruch. Úspěch samozřejmě závisí na motivaci pacientů tuto metodu pravidelně vykonávat.

Indikace pro léčbu

 • skolióza či skoliotické držení těla
 • bolesti zad, krční páteře, hlavy, migrény
 • bolesti kyčlí, artróza kyčelního kloubu
 • funkční sterilita (neplodnost)
 • coccygodynie  – bolest kostrče
 • bolestivá, silná, slabá či vynechávající menstruace
 • častá zácpa, střevní potíže
 • špatný vývin dělohy – nevyvinutá, malá, převrácená
 • rané samovolné potraty
 • bolest při pohlavním styku, chybějící orgasmus
 • bolesti v podbřišku nebo v zádech v okolí kříže
 • špatná kvalita spermií
 • neprůchodnost vejcovodů
 • problémy s udržením moči
 • podrážděnost, plačtivost, deprese
 • sebedestruktivní procesy: malá či zcela chybějící sebedůvěra, sebeobviňování, podceňování se, nespokojenost se svým tělem
 • partnerské problémy pramenící z nenaplněné touhy po dítěti

Základy této metody vypracoval americký lékař a neurofyziolog Dr. Herman Kabat (1913 – 1995) zhruba ve 40. letech minulého století. Od samého počátku s ním spolupracovala fyzioterapeutka Margareta Knotová, dále Doroty Vossová. Tyto dvě fyzioterapeutky také popsaly tuto metodu v první knižní publikaci. Pracovaly hlavně v Kalifornii ve Vallejo. Tato metoda je použitelná ve všech lékařských oborech. Autoři této metody nerozlišují mezi svaly oslabenými z nečinností nebo paretickými, periferními ani centrálními poruchami.

Základními podmínkami aplikace PNF je spolupráce pacienta, alespoň částečně zachovalá hluboká citlivost, a nesmí být příliš velká spasticita. Podstatou PNF je usnadnění pohybu pomocí signalizace z vlastního těla – ze všech proprioreceptorů a exteroreceptorů.

Při této metodě je nutné využít vlivu zrakových a sluchových receptorů. Pohyby, které PNF používá, jsou převzaty z přirozených pohybů z denních činností člověka. Jsou to pohyby prostorově vedené v několika rovinách současně.

Metoda PNF se často používá pro terapii:

 • pletenců ramenních, jejich poranění či funkční poruchu
 • bolestivosti kyčlí
 • poranění a funkční poruchy kolen, kotníků a nohy
 • potíže s vadným držením těla, bolesti páteře

Cvičení pro páteř dle MUDr. Richarda Smíška – odborníka pro myoskeletární medicínu s více než 25letou praxí.

SM systém je originální metodika jak léčit poruchy páteře, ale hlavně jak jim předcházet. Je to vysoce účinný pohybový program, který využívá objevu spirální stabilizace páteře.

Jedná se o propojení stabilizačních svalů v celém těle najednou v průběhu optimálně koordinovaného pohybu. Tak se vytvoří dynamický stabilizační svalový korzet. Pohybový program používá v každém cviku všechny důležité prvky najednou: posilování, stabilizace, protahování, relaxace, koordinace, nácvik rovnováhy.

Cvičení vyrovnává páteř do střední linie (centrace) a protahují ji vzhůru (trakce). Tak vzniká vysoce efektivní regenerace meziobratlových plotének.

Léčba a prevence:

 • výhřezu meziobratlové ploténky
 • skoliózy
 • potíží po neúspěšných operacích páteře
 • postižení meziobratlových plotének na více etážích
 • spondylolistézy
 • spinální stenózy
 • artrózy kyčelního kloubu

Zakladatelem terapeutického konceptu „Mechanická diagnostika a terapie“ je Robin McKenzie. V České republice je tato metoda také často nazývaná jako „Terapie dle McKenzie“. Terapeutický koncept MDT a jeho klinické postupy jsou rozsáhle podpořeny výzkumy a stávají se zásadními principy péče o pacienty s bolestmi páteře, svalů a kloubů.

McKenzieho metoda je celosvětově využívaná fyzioterapeuty, lékaři i chiropraktiky. Nejčastěji je užívaná u pacientů s bolestmi krční, hrudní a bederní páteře, avšak své zastoupení má také u bolestí periferních kloubů. Velmi zásadním aspektem úspěšné terapie je aktivní zapojení pacienta do léčebného procesu. Bez aktivní spoluúčasti pacienta nemůže být terapie úspěšná.

Většina bolestí zad má takzvaný mechanický původ. To znamená, že dlouhodobě se opakující denní pohyby a statické pozice mohou vyvolat bolesti. Mezi tyto pozice a pohyby patří například ochablý sed, luxování, vytírání, stoj v mírném předklonu, ať již u výrobní linky nebo nad kapotou auta, nekvalitní sed v autě. Všechny tyto vyjmenované pozice, které se v našem životě objevují, nutí naše tělo a páteř bojovat proti silám, které na páteř pouze jednostranně působí. Našemu tělu nejsou často dopřány potřebné kompenzace do opačného směru pohybu – tedy nejčastěji napřímené páteře či záklonu (který je dokonce často zakazován). Fyzioterapeut Robin McKenzie systematickým vyšetřováním svých pacientů zjistil, že pravidelně opakované pohyby, které vymaní člověka z jednostranného zatěžování páteře, často zcela odstraní akutní i chronickou bolest zad a současně obnoví funkce v daném přetěžovaném úseku páteře či periferním kloubu.

Výzkumy potvrdily, že velké procento klientů s bolestmi páteře velmi dobře reaguje na specifické cvičení, které jim bylo indikováno na míru dle podrobného předchozí vyšetření. Dalším zásadním aspektem úspěšné terapie bolestí zad je edukace klienta ohledně správného držení těla, jehož dodržování zabraňuje návratu obtíží a umožňuje klientovi, aby svůj zdravotní problém vyřešil sám a nebyl odkázán na neustálou časově náročnou péči lékařů. To v jiném slova smyslu znamená, že autoterapie klienta povzbuzuje a hlavně snižuje jeho závislost na lékaři a fyzioterapeutovi. Tato metoda podporuje schopnost lidského těla k přirozenému uzdravení, když je mu dána šance. Eliminuje se tedy nutnost medikace či chirurgického zákroku.

Terapie dle McKenzieho je určena hlavně pro léčbu bolestí páteře. Bolesti mohou být jak v krční, hrudní, bederní či křížové oblasti, ale často se také objevují projekce do horních nebo dolních končetin (nepříjemné mravenčení či ostrá vystřelující bolest do rukou či nohou).
Vyšetření a terapie dle McKenzieho je určena pro každého, kdo má nepříjemné bolesti zad, ať již akutního či dlouhodobého charakteru. Vhodná je zejména pro ty, kterým se bolesti zad stále vracejí a fyzioterapie, aktivní cvičení či léky předepsané lékařem nepřinášejí dlouhodobou úlevu. Touto metodou pomáháme i klientům, kterým již hrozí operační zákrok nebo jej již podstoupili, ale bez významného efektu.

Cílem metody akrální koaktivační terapie ACT 1 je napřímení páteře a její následné stabilizaci pomocí aktivace svalových řetězců a fixování pohybových motorických vzorů. Metoda ACT klade důraz na efektivní využívání otevřených a uzavřených řetězců v polohách vývoje a navazuje na základní principy nastavení aker, z kterých vychází i metoda R. Brunkow.

Pravidelným cvičením této metody lze docílit napřímení a stabilizace páteře a končetin, změny svalového napětí, snížení bolestí, posílení svalů trupu a končetin. Cvičení je vhodné zařazovat také do běžných denních činností.

Brunkowova metoda byla vyvinuta v polovině 80. let jako výsledek činnosti švýcarské fyzioterapeutky Roswithy Brunkowové.

Základním předpokladem terapie při této metodě je rozpoznání komplexních svalových synergií, kterým se říká synergie vzestupná nebo sestupná. Autor metody vysvětluje aktivaci celých svalových pásů v bezprostřední blízkosti koncového úponu jednoho svalu nebo svalové skupiny plnící podobnou funkci s uchycením dalších svalů. Důležitá je také blízkost center ovládajících pohyby sousedních částí těla umístěných v CNS.

Indikace:

 • paréza nebo paralýza
 • mozková obrna
 • poškození centrálního nervového systému
 • torticollis
 • Parkinsonova choroba
 • bolest dolní části zad
 • skolióza

Jedinou kontraindikací metody Brunkow je kardiorespirační selhání. Proto se často mluví o jeho univerzálnosti.

Terapeutický koncept Bazální posturální programy dle Jarmily Čápové je založen na principech vývojové kineziologie, který vychází z principů vývoje lidské motoriky v prvním roce života, které vedou k vertikalizaci a bipedální lokomoci (stoji a chůzi).

Indikace:

 • neurologické diagnozy – DMO, para, kvadruparéza
 • ortopedické diagnózy – vadné držení těla, skoliózy, bolestivé syndromy páteře a kloubů
 • poruchy pohybového systému zejména u úrazových poškozeních míchy
 • funkční poruchy pohybového systému

Terapií v přesně definovaných pozicích vyvoláváme optimální svalové souhry vedoucí k centraci, dynamické stabilizaci pohybových segmentů a změně dechové mechaniky. Tyto procesy mají pozitivní vliv na pohybový systém člověka.

 • prevence a léčba inkontinence moči a stolice u žen i mužů
 • předoperační a pooperační terapie u gynekologických, urologických a střevních výkonech
 • poporodní fyzioterapie
 • metoda L. Mojžíšové u funkční ženské sterility
 • terapie syndromu kostrče a poruch menstruačního cyklu
 • bolesti při pohlavním styku a jiných bolestí malé pánve
 • s možností využití speciálního přístroje Gymna Myo 200

Přístroj Gymna Myo 200 je určený ke cvičení pánevního dna se zpětnou vazbou – myofeedback. Díky myofeedbacku získává pacient lepší kontrolu nad svým cvičením a má tak větší povědomí o fungování svalů pánevního dna.