Poskytuje ucelený komplex léčebných opatření jak v prevenci, tak v terapii bolestivých chronických, degenerativních, poúrazových či pooperačních onemocnění hybného systému, zejména páteře, nosných kloubů a řady dalších.

Realizace následné rehabilitační péče probíhá ve zdravotnickém zařízení NEREST na pracovištích (Frýdek, Místek). Zdravotnické zařízení NEREST disponuje rozsáhlým a kvalitním týmem fyzioterapeutů a úzce také spolupracuje s odbornými specialisty k dosažení nejlepšího možné výsledku péče o klienta. Na vyšetření rehabilitačním lékařem navazují rehabilitační služby (např. léčebný tělocvik, elektroléčba, vodoléčba, rehabilitace na přístrojích atd.).

Léčebná rehabilitace se jako nedílná součást zdravotní péče podílí na konečném efektu práce ostatních medicínských oborů. Mimořádné místo zaujímá myoskeletární medicína, která se zabývá diagnostikou a terapií funkčních poruch hybného systému, k čemuž používá speciální vlastní diagnostické a terapeutické postupy. Jedná se o nejúčinnější léčebná i preventivní opatření u poruch páteře, které dnes stojí v popředí civilizačních onemocnění. Mezi nejčastější patří např. bolesti krční, hrudní a bederní páteře, cervikogenní bolest hlavy a cervikokraniální syndrom, bolesti ramenních pletenců, cervikobrachiální syndrom, stále častěji tzv. „počítačová“ páteř, onemocnění dolní části zad, lumboischiadický syndrom či nemoci meziobratlových plotének. Je využívána nejmodernější rehabilitace obnovy funkce hlubokého stabilizačního systému páteře, jehož oslabení, spojené se špatnou činností bránice, břišního svalstva a pánevního dna je velmi častou příčinou selhání statodynamických funkcí páteře, její instability a následných závažných rizik s tím spojených.

Odborná ambulance myoskeletární medicíny doporučuje rovněž optimální způsob života, uskutečňuje odbornou instruktáž správných pohybových návyků v rámci školy zad, zahrnuje výcvik teoretických a praktických znalostí pacienta k prevenci a vlastní speciální autoterapii onemocnění páteře.

Lékařská péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Našimi smluvními partnery jsou VZP ČR, ČPZP, RBP, OZP, ZPMV a Vojenská zdravotní pojišťovna.

Zdravotnické zařízení FRÝDEK

Ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny
a ambulance neurologie

Pondělí 07:00 – 14:00 MUDr. Kočí
Úterý 07:00 – 12:00 MUDr. Horinová
Středa 07:00 – 12:00 MUDr. Horinová
Čtvrtek 07:00 – 14:00 MUDr. Kočí
Čtvrtek 07:00 – 12:00 MUDr. Horinová
Pátek 07:00 – 11:00 MUDr. Kočí

Zdravotnické zařízení  MÍSTEK

Ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny
a ambulance neurologie

Pondělí 13:30 – 16:30 MUDr. Chalupová
Středa 07:00 – 14:00 MUDr. Pavla Kočí
Čtvrtek 08:00 – 14:00 MUDr. Hrušková

Zdravotnické zařízení  OSTRAVA

Ambulance rehabilitační
a fyzikální medicíny

Čtvrtek 07.00 – 14.00 MUDr. Pavla Kočí