O nás

Jsme zdravotnické zařízení, působící od roku 1994.

Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. je moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní odbornou péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, neurologie a fyzioterapie. Zdravotnické zařízení je zaměřeno na poskytování zdravotních služeb celostním přístupem s využitím moderních medicínských postupů s přidanou hodnotou proklientského přístupu.

Díky kombinaci těchto odborností a provázanosti na fyzioterapii naše zařízení nabízí komplexní péči centralizovanou na jedno místo.

V našem zdravotnickém zařízení NEREST s.r.o. zajišťujeme odbornou péči pro pacienty již od roku 2000.

Zabýváme se prevencí a léčbou bolestivých stavů pohybového aparátu. Náš tým je tvořen lékaři v odbornostech rehabilitační a fyzikální medicína a neurologie a také vysoce kvalifikovanými fyzioterapeuty s vysokoškolským a dalším prohlubujícím vzděláním v oboru fyzioterapie.

Celostní přístup našich rehabilitačních lékařů umožňuje komplexně vyšetřit pohybový systém pacienta. Při vstupním vyšetření lékař posoudí držení těla, svalovou rovnováhu, pohybové stereotypy, včetně dýchání a chůze, funkci jednotlivých segmentů i pohybového aparátu jako celku. Výsledky jsou posouzeny v kontextu pacientovy rodinné anamnézy, životního stylu a s ohledem na dosavadní léčbu.

V našem zdravotnickém zařízení dbáme na komplexnost diagnostiky a léčby potíží pohybového aparátu. Po vstupním vyšetření lékařem, je pacient, v případě potřeby, poslán na doplňující vyšetření jako je např. rentgen, ultrazvuk, magnetická rezonance či laboratorní vyšetření.

V diagnostice a terapii využíváme vědomostí z oboru neurofyziologie, vývojové kineziologie, ortopedie, myoskeletální medicíny a souvisejících oborů. Klademe důraz na profesionální pomoc cílenou v rámci celého pohybového systému, tak jak tento celostní přístup v České Republice i v zahraničí prezentuje např. prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D. nebo prof. MUDr. Karel Lewit DrSc.

Naše zdravotnické zařízení pravidelně vybavujeme moderními pomůckami a přístroji. V oblasti fyzikální terapie disponujeme moderními přístroji – elektroléčba, terapeutický ultrazvuk, magnetoterapie, radiální rázová vlna atd.

V naší nabídce naleznete také manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž, kinesiotaping, širokou nabídku masáží, skupinová cvičení, vyšetření pánevního dna pomocí speciální přístroje atd.

Ordinace lékařů a fyzioterapeutů se nachází ve Frýdku, na ul. Jiráskova 457, v Místku na ul. J.V. Sládka 41,  ve Frýdlantu nad Ostravicí, Dvořákova 780 a v Ostravě, na ul. Nádražní 22.

V našem zařízení se specializujeme na rehabilitaci pro dospělé a také na dětskou rehabilitaci již od novorozeneckého a kojeneckého věku, dále poskytujeme péči mladistvým, sportovcům a všem, kteří přistupují aktivně a zodpovědně ke svému zdraví. Na základě naší vysoké odbornosti a profesionality jsme schopni zajistit odbornou péči pro široké spektrum pacientů.