Infuzní stacionář zajištuje komfortní ambulantní formu nitrožilní aplikace infuzních roztoků určených především k léčbě akutní a chronické bolesti (např. analgetické infuze). Aplikace probíhá v pohodlných a polohovatelných křeslech a klienti jsou pod odborným dohledem zdravotnického personálu. K dispozici je také TV. Za léčivé přípravky v infuzích je doplatek dle sazebníku VZP, o jeho výši vás bude informovat zdravotní sestra.

Zdravotnické zařízení FRÝDEK

Infuzní léčba

Pondělí 06:30 – 15:00
Úterý 06:30 – 15:30
Středa 06:30 – 15:00
Čtvrtek 06:30 – 15:00
Pátek 06:30 – 14:30

Zdravotnické zařízení  MÍSTEK

Infuzní léčba

Pondělí 07:00 – 17:30
Úterý 06:00 – 14:00
Středa 06:00 – 14:00
Čtvrtek 06:00 – 14:00
Pátek 06:00 – 14:00