Administrativní výkony lékaře

Výpis ze zdravotnické dokumentace (na vlastní žádost) – 100 Kč
Vyplnění žádosti pro osobní potřebu pacienta – 200 Kč
Zaslání receptu na adresu pacienta (doporučeně nebo dodejkou) – 100 Kč + poštovné
Zaslání žádanek na vyšetření, kopie zprávy (doporučeně nebo dodejkou) – 100 Kč + poštovné
Zaslání výpisu ze zdravotnické dokumentace (doporučeně nebo dodejkou) – 100 Kč + poštovné
​​Vystavení náhradního hlášení práce neschopného (ztráta průkazu) – 100 Kč
Vystavení kopie receptu, žádanky (ztráta, propadnutí platnos​ti) – 100 Kč
Samostatný administrativní úkon – 100 Kč
Vyplnění pojistky pro komerční pojišťovnu – 500 Kč
Potvrzení pro lázeňskou léčbu – 200 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu – 500 Kč
Zpráva pro policii, soud, OSSZ, apod. – 500 Kč 

Neurologická ambulance

Komplexní vyšetření pro samoplátce – 1000 Kč 
Obstřik nervového kořene (Mesocain, Depomedrol) – 50 Kč
Obstřik bolestivé zóny (Mesocain) – 50 Kč

Ambulance rehabilitačního lékařství

Komplexní vyšetření pro samoplátce – 1000 Kč  

Výkony a vyšetření všeobecné sestry

Aplikace injekce i.m., s.c. (žádanka externího lékaře, vlastní léčivo) – 50 Kč
Infúzní stacionář, doplatky za léčiva dle aktuálního ceníku VZP
Měření krevního tlaku (na vlastní žádost) – 1 měření – 50 Kč

Tento ceník je platný od 01.11.2021