• by micovsky
  • 1. 12. 2021

    Neurologická ambulance

    Poskytuje kvalifikovanou odbornou péči pacientům s nemocí centrálního a periferního nervového systému, bolestí páteře, pohybového aparátu a hlavy, poruch vědomí a závrativých stavů, poruch spánku, cévních onemocnění mozku a terapii stavů po mozkových příhodách, diagnostiku a terapii polyneuropatických obtíží, epilepsie atd.