Vítejte u nás

Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. je moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní odbornou péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, neurologie a fyzioterapie.

Neurologická ambulance

Poskytuje kvalifikovanou odbornou péči pacientům s nemocí centrálního a periferního nervového systému, bolestí páteře, pohybového aparátu a hlavy, poruch vědomí a závrativých stavů, poruch spánku, cévních onemocnění mozku a terapii stavů po mozkových příhodách, diagnostiku a terapii polyneuropatických obtíží, epilepsie atd.

Rehabilitační ambulance

Poskytuje ucelený komplex léčebných opatření jak v prevenci, tak v terapii bolestivých chronických, degenerativních, poúrazových či pooperačních onemocnění hybného systému, zejména páteře, nosných kloubů a řady dalších.

Vítáme Vás v Nerestu

Zabýváme se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch a bolestivých stavů pohybového aparátu. Náš tým je tvořen lékaři v odbornostech rehabilitační a fyzikální medicína a neurologie a také vysoce kvalifikovanými fyzioterapeuty s vysokoškolským, a dalším prohlubujícím vzděláním, v oboru fyzioterapie. Provozujeme také ambulanci lymfologie se specializací na léčbu pacientů s lymfologickými obtížemi.

Lékařská péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Našimi smluvními partnery jsou VZP ČR, ČPZP, RBP, OZP, ZPMV a Vojenská zdravotní pojišťovna.

O našem zdravotnickém zařízení

Díky kombinaci odborností a provázanosti na fyzioterapii naše zařízení nabízí komplexní péči centralizovanou na jedno místo.

Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. je moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní odbornou péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, neurologie a fyzioterapie. Zdravotnické zařízení je zaměřeno na poskytování zdravotních služeb celostním přístupem s využitím moderních medicínských postupů s přidanou hodnotou proklientského přístupu.

Odborné ambulance
Rehabilitace
Infuzní stacionář
Máte zájem o naše služby?

KONTAKTUJTE NÁS

V našem zdravotnickém zařízení NEREST s.r.o. zajišťujeme odbornou péči pro pacienty již od roku 2000.

Terapie rázovou vlnou

✍️ FRÝDEK - recepcefrydek@nerest.cz, 558 622 484, 603 849 953
✍️ MÍSTEK - recepcemistek@nerest.cz, 558 644 560, 731 443 060